Thêm mục
Đổi mẫu
Lưu & Tải CV
Hướng dẫn
avatar
Your full name
Job's position
Basic information

10/11/1995

Cau Giay, Ha Noi

0123456789

fb.com/cvatp

Ẩn mục này

English

Thêm Xóa

Listen

Thêm Xóa

Speak

Thêm Xóa

Read

Thêm Xóa

Write

Ẩn mục này

References

Thêm Xóa

Name, company, phone, email,...

Ẩn mục này

Award

Thêm Xóa
Award's name
2017
Ẩn mục này

Certification

Thêm Xóa
Certification's name
(
2017
)
Ẩn mục này
Target
Your target
Ẩn mục này

Education

Thêm Xóa

Major

08/2012
-
03/2017

School's name

Description
Ẩn mục này

Expericence

Thêm Xóa

Position

04/2017
-
Now

Company's name

Description
Ẩn mục này

Activities

Thêm Xóa
Organization's name
01/2012
-
03/2018

Position

Description
Ẩn mục này

More information

More information

Ẩn mục này

Skill

Thêm Xóa
Skill's name
Ẩn mục này

Project

Thêm Xóa
Project's name
03/2017
-
01/2018
Project's description

Chọn các mục muốn hiển thị:
  Ẩn mục này
  Thêm Xóa

  Lưu CV thành công!

  Hệ thống sẽ tự động tải file CV về máy. Bạn vui lòng chờ trong giây lát...

  cv.com là công cụ Tạo CV, Tìm việc làm tốt và hoàn toàn miễn phí !!!
  Hãy chia sẻ để bạn bè của bạn có thể biết tới và sử dụng.